Odorisatie

Odorisatie

Aardgas is van zichzelf reukloos. Als er ergens een klein aardgaslek zou zijn, zou je dat niet merken en de gevolgen zouden desastreus kunnen zijn wanneer de gas/lucht verhouding binnen de explosiegrenzen komt. Om deze reden wordt aardgas voorzien van een reukstof, het odorant.
Bij de geringste lekkage zal men de typische aardgaslucht waarnemen en worden mensen alert om het aardgaslek te dichten. Het odoreren van gas is niet voorbehouden aan aardgas; ook andere gassen -zoals biogas- worden geodoreerd om dezelfde redenen.

Het odorant is een vloeistof en meestal een zwavelverbinding, zoals THT en TBM; zwavelvrije odorant komt echter ook voor.
Het odorant wordt in zeer kleine hoeveelheden gedoseerd verneveld in de gasstroom naar rato van de hoeveelheid gas, die passeert. Voor het doseren wordt meestal gebruik gemaakt van een doseerpomp.

Een veel voorkomend probleem is dat bij een kleine gasstroom – bv in de zomer- de gassnelheid onvoldoende is om het odorant goed te vernevelen. ATREL heeft daar een antwoord op gevonden door gebruik te maken van een lineaire motor op de doseerpomp. Daarmee wordt het mogelijk om zeer gelijkmatig te doseren en heel ver terug te gaan in de doseercapaciteit.
Een ander voordeel van de lineaire motor is dat er een groot regelbereik mogelijk is met dezelfde doseerpomp. Dat heeft voor netwerkbeheerders het voordeel dat het aantal verschillende pompmodellen drastisch gereduceerd kan worden met als gevolg uitwisselbaarheid van doseerpompen en een eenvoudiger reservedelen beheer.
Voor een juiste aansturing van de odorantinstallatie heeft ATREL een eigen besturingssoftware ontwikkeld met een robuuste Siemens S7 PLC en een intuïtieve touch screen panel.