Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed.
Desalniettemin aanvaardt Atrel BV geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie.

Atrel BV spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Atrel BV.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar websites of diensten van derden, waarbij Atrel BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Op al onze leveringen en diensten zijn toepasselijk de geldende Algemene Voorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.